Telefoon: (030)2710079 of (06)16405511 Emailcontact@liesbethschlichting.nl

Dr. Liesbeth Schlichting

Onafhankelijk onderzoeker
portret2
Profiel: Na een aantal jaren gewerkt te hebben als lerares Engels, ging ik orthopedagogiek studeren aan de Universiteit van Utrecht. Ik studeerde cum laude af op een scriptie over taaltherapie bij kinderen met een grammaticale achterstand. Mijn proefschrift betrof de grammaticale ontwikkeling van Nederlandse kinderen tot vier jaar. De promotie vond plaats op de Katholieke Universiteit Nijmegen onder supervisie van Pim Levelt. Als praktiserend orthopedagoog werkte ik op de afdeling Foniatrie van het Academisch Ziekenhuis van Utrecht en in het Speciaal Onderwijs voor kinderen met spraak- en taalstoornissen en slechthorendheid. Daarnaast en daarna hield ik mij bezig met het ontwerpen of bewerken van een spontane taalanalysemethode, lees- en taaltherapiemethodes en taaltestontwikkeling. Mijn huidige onderzoek betreft de diagnose van taalstoornissen bij meertalige kinderen en het effect van het leren van versjes op de taalontwikkeling in de reguliere kleuterklas.