Telefoon: (030)2710079 of (06)16405511 Emailcontact@liesbethschlichting.nl

Publicaties

Publicatielijst

J.E.P.T. Schlichting  

Methodes

Verhulst-Schlichting, L. en C. Jansen (1986) MKM – Leesmethode   voor kinderen met een taalachterstand. Arnhem: Boek- en Leermiddelencentrale.
Schlichting, L. (1987/2013) TARSP Taal Analyse Remediëring en Screening Procedure, Taalontwikkelingsschaal van Nederlandse kinderen van 1‑4 jaar. Lisse: Swets en Zeitlinge/Amsterdam: Pearson.
Verhulst-Schlichting, L. & de Koning, G. (1988) FIT, Functionele Imitatie van Taalstructuren. Taalprogramma voor kinderen met een grammaticale achterstand. Lisse: Swets en Zeitlinger.
Schlichting, L. & de Koning, G. (1998) TENT, Taalachterstand en TaalverwervingTaalprogramma voor kinderen met een grammaticale en een lexicale achterstand. Lisse: Swets en Zeitlinger. (Herziene versie van Functionele Imitatie van Taalstructuren.)
Schlichting, L. (2004). Leespad: leesmethode voor dove kinderen. Zoetermeer, Effatha.

Boeken

Schlichting, L., Sluyzer, B. & Verburg, M. (2005). Mijn eerste Van Dale. Voorleeswoordenboek. Utrecht: Van Dale Lexicografie.
Schlichting, L. (2010). Mijn eerste Van Dale: Op weg. Utrecht: Van Dale Lexicografie.
Schlichting, L. (2010). Mijn eerste Van Dale: In huis. Utrecht: Van Dale Lexicografie.
Schlichting, L. (2010). Mijn eerste Van Dale: Naar buiten. Utrecht: Van Dale Lexicografie.
Schlichting, L. (2010). Mijn eerste Van Dale: Aan het werk. Utrecht: Van Dale Lexicografie.
Schlichting, L. (2010). Mijn eerste Van Dale: Bij de dieren. Utrecht: Van Dale Lexicografie.
Schlichting, L. (2010). Mijn eerste Van Dale: Samen met jou. Utrecht: Van Dale Lexicografie.  

Tests

Eldik, M.C.M. van, Schlichting, J.E.P.T., Spelberg, H.C. lutje, Meulen, Sj. van der en Meulen, B.F. van der (1995) Reynell Test voor Taalontwikkeling. Nijmegen: Berkhout.
Schlichting, J.E.P.T. , Eldik, M.C.M. van H.C. lutje Spelberg, H.C. lutje, Meulen, Sj. van der en Meulen, B.F. van der (1995) Schlichting Test voor Taalproductie. Nijmegen: Berkhout.
Schlichting, J.E.P.T. & Lutje Spelberg, H.C. (2002): Lexilijst Nederlands: Een instrument om de taalontwikkeling te onderzoeken bij Nederlandstalige kinderen van 15-27 maanden in het kader van de vroegonderkenning. Lisse: Swets Test Publishers. Dunn M, Dunn, LM. Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL.Nederlandse versie Liesbeth Schlichting. Amsterdam: Harcourt Test Publishers. 2005. Schlichting L, Lexiconlijsten Marokkaans-Arabisch, Tarifit-Berber en Turks: instrumenten om de taalontwikkeling te onderzoeken bij jonge Marokkaanse en Turkse kinderen in Nederland. Amsterdam: Uitgeverij-JIP, 2006.
J.E.P.T. Schlichting en H.C. lutje Spelberg (2007). Lexilijst Begrip: een instrument om het taalbegrip te onderzoeken bij kinderen van 15-25 maanden in het kader van de vroegtijdige signalering. Amsterdam: Harcourt Test Publishers.
Schlichting, J.E.P.T. & Lutje Spelberg, H.C. (2010a) Schlichting Test voor Taalbegrip. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
Schlichting, J.E.P.T. & Lutje Spelberg, H.C. (2010b) Schlichting Test voor Taalproductie-II. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
Schlichting, J.E.P.T. & Lutje Spelberg, H.C. (2011a) Schlichting Test voor Taalbegrip: Vlaamse Aanvulling. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
Schlichting, J.E.P.T. & Lutje Spelberg, H.C. (2011b) Schlichting Test voor Taalproductie-II: Vlaamse Aanvulling. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
Schlichting, J.E.P.T. & Lutje Spelberg, H.C. (2012a) Schlichting Test voor Taalbegrip voor Nederland en Vlaanderen. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
Schlichting, J.E.P.T. & Lutje Spelberg, H.C. (2012b) Schlichting Test voor Taalproductie-II voor Nederland en Vlaanderen. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.  

Nederlandse artikelen

Verhulst-Schlichting, L. (1983) Een indeling in taalstoornissen         en taalproblemen. Logopedie en Foniatrie 55, 116-125.
L. Schlichting, M. Erlings-van Deurse, A. Eshuis-de Jongh, T. de Koning, S. Megens en Th. Tuinenga (1983) Systematiek en spel in de taaltherapie met LARSP als grammatikale basis. Van Horen Zeggen 3, 73-77.
L. Schlichting, (1984) Een kritische beschouwing van Bol en Kuiken’s Grammatikale Analyse van Taalontwikkelingsstoornissen. In G.J. de Haan, M. Trommelen en W. Zonneveld: Van periferie naar kern. Dordrecht: Foris Publications.
Schlichting, L. (1985) De ontwikkeling van het werkwoord: plaats, vorm, type. Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap, 3, 285-298.
L. Schlichting, (1986) Verbanden tussen de normale taalverwerving en de behandeling van taalstoornissen. In Sj. van der Meulen, B. Doets en N.G. Metz: Taalontwikkelingsstoornissen: onderzoek en behandeling: Lisse: Swets & Zeitlinger.
L. Schlichting en G. de Koning (1987) Taalontwikkelingsstoornissen in zins‑ en woordstructuur. Logopedie en Foniatrie, September, 276‑282.
Schlichting, L. (1988) TARSP: Grammaticale ontwikkeling van een tot vier jaar. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 1,81‑92.
L. Schlichting, (1989) Spontane taalanalyse: inleiding en overzicht van de methoden. Logopedie en Foniatrie, 5, 161-167.
L. Schlichting, (1992) Zinspatronen in de normale taalontwikkeling    van kinderen. Interne publicatie Instituut voor Foniatrie, Rijksuniversiteit Utrecht.
Smeets, K. & L. Schlichting (1992) Verstandelijke handicap, taalontwikkeling en taaltherapie. Speciaal Onderwijs 65, oktober, 218-225. Eldik, M. van, B.F. van der Meulen, Sj. van der Meulen, J. E. P. T. L.Schlichting & H.C. lutje Spelberg: (1992) De Reynell Taalontwikkelingsschalen. Logopedie en Foniatrie        64, 294-299.
Schlichting, L. (1992) TARSP van 1-6. Een overzicht van de grammaticale ontwikkeling van 1-6 jaar. Interne   publikatie Instituut voor Foniatrie, Rijksuniversiteit Utrecht.
Schlichting, L. & K. Smeets, K. (1992). Taalontwikkeling en Taaltherapie bij kinderen met een verstandelijke handicap. Tijdschrift voor Stem- Spraak-en Taalpathologie, 4, 204-215.
Carrión, E. en L. Schlichting (1994) Taalstoornissen, Taalontwikkeling van allochtone kleuters. Samenwijs 394-395.
Schlichting, J.E.P.T., G. de Koning, J.H.J. Lindeboom en L.G.Vogelaar (1994) De Taalgroepjes, Raamwerk voor een gedifferentieerd taalprogramma voor kleuters Logopedie en Foniatrie 1, 20-26. Schlichting, L. (1998). Eindelijk een leesmethode voor dove kinderen.Van Horen Zeggen,39, 4. Schlichting, L. (2001) Woordselectie in het onderwijs aan jonge kinderen. Tijdschrift voor Toegepaste Taalwetenschap, 2001, 1, 111-121.
Schlichting, L. (2002). Een leesmethode voor dove kinderen. In Hell, J.G. van, Klerk, A. de, Strauss, D.E.M. & Torremans, T. Taalontwikkeling en Taalstoornissen: Theorie, diagnostiek en behandeling. Leuven-Apeldoorn, Garant. J. E. P. T.
Schlichting & H.C. lutje Spelberg (2003) Taalscreening bij kinderen van 15-27 maanden met de Lexilijst. Tijdschrift voor Jeugdgezondeheidszorg, 35, 49-53.
Schlichting, JEPT, Agt H.M E, Boerma I.J, Lutje Spelberg HC, Koning, H.J. de. Taalscreening bij Marokkaanse en Turkse kinderen met de tweetalige Lexiconlijsten. Tijdschr. Jeugdgezondheidszorg, 2007;39,102-106.
Schlichting, J.E.P.T , Lutje Spelberg, H.C. Taalontwikkeling op het consultatiebureau: onderzoek met de Lexilijsten. Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg, juli 2008.
Schlichting ,JEPT, Agt HME, Boerma IJ,Lutje Spelberg HC, Koning, HJ de. Vroegtijdige taalsignalering bij Marokkaanse en Turkse kinderen. Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg, maart 2008.
Schlichting, JEPT, Lutje Spelberg, Schittekatte, M. & Callens, J. (2011). Schlichting Test voor Taalbegrip en Schlichting Test voor Taalproductie-II: Vlaamse normen. Logopedie, 24, 9-17.
Schlichting, L.& Henrichs, L. (2014). Taalstimulering bij kleuters: de versjesmethode. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2014, 4.
Schlichting, L. & Dekker, P. (2018). Taaldiagnose-ondersteunende methoden bij Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kleuters. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 57, 1_2,29-41.
Schlichting, L. & Dekker, P. (2018). Meertalige kleuters met en zonder TOS. Nederlands tijdschrift voor Logopedie, 90, #2, 18-24.

Proefschrift

Schlichting, L. (1996): Discovering Syntax: a study in Dutch language acquisition. Nijmegen: Nijmegen University Press.  

Engelstalige artikelen

L. Schlichting, M. Morelli-Kaiser & M. Peddemors-Boon (1986) Sex and family background in early language acquisition. In D.Brouwer en D. de Haan: Women’s Language Socialization and Self-image. Dordrecht: Foris Publications.
Schlichting, J.E.P.T. & Lutje Spelberg, H.C. (2003). A test for measuring syntactic development in young children. Language Testing, 20, 3, 241-267.
Schlichting, J.E.P.T. (1995) Syntactic remediation in early second language acquisition. Proceedings van de 2e Sociolinguïstische conferentie te Lunteren.
Schlichting, L., Cleuskens, M., Duijst, S. & Ögretmen, E. (2012). Language proficiencyand language-based processing in typically developing Turkish children learning Dutch as a second language . In: Jong, N., Juffermans, K., Keijzer, M. & Rasier, L. (Eds). Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference, p. 53-65.
Anéla Eburon. Dijkstra, J. & Schlichting L. (2012). Frisian TARSP. Based on the methodology of Dutch TARSP. In Ball, M.J., Crystal, D. & Fletcher, P. Assessing Grammar. The Languages of LARSP. Bristol: Multilingual matters.    

Overige

Schlichting, L. (2004). Gebarenscheurkalender. Twello: van Tricht uitgeverij. Schlichting, L De eerste 3000 woorden. Website Van Dale: Producten: Mijn eerste Van Dale Themaboekjes.
Schlichting, L. (2010). Verantwoording De eerste 3000 woorden. Website Van Dale: Producten: Mijn eerste Van Dale Themaboekjes.