Telefoon: (030)2710079 of (06)16405511 Emailcontact@liesbethschlichting.nl

Verhulst-Schlichting, L. en C. Jansen (1986). MKM – Leesmethode voor kinderen met een taalachterstand. Arnhem: Boek- en Leermiddelencentrale.

Schlichting, L. (1987/2013). TARSP Taal Analyse Remediëring en Screening Procedure, Taalontwikkelingsschaal van Nederlandse kinderen van 1‑4 jaar. Lisse: Swets en Zeitlinge/Amsterdam: Pearson.

Schlichting, L. (2004). Leespad:  leesmethode voor dove kinderen. Zoetermeer, Effatha.

Verhulst-Schlichting, L. & de Koning, G. (1988). FIT, Functionele         Imitatie van Taalstructuren. Taalprogramma voor kinderen met een grammaticale achterstand. Lisse: Swets en Zeitlinger.

Schlichting, L. & de Koning, G. (1998) TENT, Taalachterstand en TaalverwervingTaalprogramma voor kinderen met een grammaticale en een lexicale achterstand. Lisse: Swets en Zeitlinger. (Herziene versie van Functionele Imitatie van Taalstructuren.)