Telefoon: (030)2710079 of (06)16405511 Emailcontact@liesbethschlichting.nl

Verhulst-Schlichting, L. (1983). Een indeling in taalstoornissen en taalproblemen. Logopedie en Foniatrie 55, 116-125.

L. Schlichting, M. Erlings-van Deurse, A. Eshuis-de Jongh, T. de Koning, Megens, S. & Tuinenga, Th. (1983 ). Systematiek en spel in de taaltherapie met LARSP als grammatikale basis. Van Horen Zeggen 3, 73-77.

Schlichting, L.(1984 ). Een kritische beschouwing van Bol en Kuiken’s Grammatikale Analyse van Taalontwikkelingsstoornissen.In G.J. de Haan, M. Trommelen & W. Zonneveld: Van periferie naar kern. Dordrecht: Foris Publications.

Schlichting, L. (1985 ). De ontwikkeling van het werkwoord: plaats, vorm, type. Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap, 3, 285-298.

Schlichting, L.(1986 ). Verbanden tussen de normale taalverwerving en de behandeling van taalstoornissen. In Meulen, Sj. van der, Doets, B. & Metz, N.G. Taalontwikkelingsstoornissen: onderzoek en behandeling: Lisse: Swets & Zeitlinger.

Schlichting, L. & Koning, G. de. (1987 ). Taalontwikkelingsstoornissen in zins en woordstructuur. Logopedie en Foniatrie, September, 276 282.

Schlichting, L. (1988 ). TARSP: Grammaticale ontwikkeling van een tot vier jaar. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 1,81 92.

Schlichting, L. (1989). Spontane taalanalyse: inleiding en overzicht van de methoden. Logopedie en Foniatrie, 5, 161-167.

Schlichting, L. (1992). Zinspatronen in de normale taalontwikkeling van kinderen. Interne publicatie Instituut voor Foniatrie, Rijksuniversiteit Utrecht.

Smeets, K. & Schlichting, L. (1992). Verstandelijke handicap, taalontwikkeling en taaltherapie. Speciaal Onderwijs 65, oktober, 218-225.

Eldik, M. van, Meulen, B.F. van der, Meulen, Sj. van der, Schlichting J. E. P. T. & Spelberg, H.C. lutje. (1992). De Reynell Taalontwikkelingsschalen. Logopedie en Foniatrie 64, 294-299.

Schlichting, L. (1992). TARSP van 1-6. Een overzicht van de grammaticale ontwikkeling van 1-6 jaar. Interne publikatie Instituut voor Foniatrie, Rijksuniversiteit Utrecht.

Schlichting, L. & Smeets, K. (1992). Taalontwikkeling en Taaltherapie bij kinderen met een verstandelijke handicap. Tijdschrift voor Stem- Spraak- en Taalpathologie, 4, 204-215.

Carrión, E. & Schlichting, L. (1994). Taalstoornissen: Taalontwikkeling van allochtone kleuters. Samenwijs 394-395.

Schlichting, J.E.P.T, Koning, G. de, Lindeboom, J.H.J. &. Vogelaar, L.G (1994). De Taalgroepjes: Raamwerk voor een gedifferentieerd taalprogramma voor kleuters Logopedie en Foniatrie 1, 20-26.

Schlichting, L. (1998). Eindelijk een leesmethode voor dove kinderen. Van Horen Zeggen,39, 4.

Schlichting, L. (2001). Woordselectie in het onderwijs aan jonge kinderen. Tijdschrift voor Toegepaste Taalwetenschap, 2001, 1, 111-121.

Schlichting, L. (2002). Een leesmethode voor dove kinderen. In Hell, J.G. van, Klerk, A., de, Strauss, D.E.M. & Torremans, T. Taalontwikkeling en Taalstoornissen: Theorie, diagnostiek en behandeling. Leuven-Apeldoorn, Garant.

Schlichting, J.E.P.T. & Spelberg, H.C. lutje (2003). Taalscreening bij kinderen van 15-27 maanden met de Lexilijst. Tijdschrift voor Jeugdgezondeheidszorg, 35, 49-53.

Schlichting J.E.P.T, Agt H.M E, Boerma I.J, Lutje Spelberg H.C., Koning, H.J. de. Taalscreening bij Marokkaanse en Turkse kinderen met de tweetalige Lexiconlijsten. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2007;39,102-106.

Schlichting, J.E.P.T & Spelberg H.C. lutje. Taalontwikkeling op het consultatiebureau: onderzoek met de Lexilijsten. Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg, juli 2008.

Schlichting J.E.P.T., Agt H.M.E., Boerma I.J., Spelberg H.C. lutje, & Koning, H.J. de. Vroegtijdige taalsignalering bij Marokkaanse en Turkse kinderen. Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg, maart 2008.

Schlichting, J.E.P.T., Spelberg, H.C. lutje, Schittekatte, M. & Callens, J. (2011). Schlichting Test voor Taalbegrip en Schlichting Test voor Taalproductie-II: Vlaamse normen. Logopedie, 24, 9-17.

Schlichting, L. & Henrichs, L. (2014). Taalstimulering bij kleuters: de versjesmethode. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2014, 4.

Schlichting, L. (2015). Taaldiagnostiek met de Schlichting Tests bij Marokkaans-Nederlandse kinderen. Logopedie, september, oktober, 29-36.

Schlichting, L. (2015/2016). De taalvaardigheid in het Nederlands van kleuters van Turkse en Marokkaanse herkomst. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2015, 6, 239-250/Nederlands tijdschrift voor Logopedie, 1-2, 20-27.

Schlichting, L. & Dekker, P. (2018). Taaldiagnose-ondersteunende methoden bij Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kleuters. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 57, 1_2,29-41.

Schlichting, L. & Dekker, P. (2018). Meertalige kleuters met en zonder TOS. Nederlands tijdschrift voor Logopedie, 90, #2, 18-24.